Araş. Gör. SERAP KILINÇ EVRAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. SERAP KILINÇ EVRAN

T: (0282) 250 2417

M skilinc@nku.edu.tr

W skilinc.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Yüksek Lisans
Üniversite: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Lisans
Üniversite: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , A Novel MIMO Antenna Design with AMC Reflector, 25th Telecommunications Forum TELFOR 2017 (21.11.2017-22.11.2017).
Tam metin bildiri